MB-SR50N EI

Ściana słupowo-ryglowa przeciwpożarowa

System MB-78EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90, według normy PN-EN 13501-2:2010

5 5
Efektywność energetyczna
5 5
Ochrona przed hałasem
5 5
Poziom bezpieczeństwa
5 5
Odporność na warunki

Ściana słupowo-ryglowa przeciwpożarowa

MB-SR50N EI

EI15 do EI160
EN-13501-2
Odporność ogniowa
klasa AE 1050 Pa
EN 12152
Przepuszczalność powietrza
klasa RE1200
EN 12154
Wodoszczelność
Uf od 1,90
W/(m2K)
Izolacyjność termiczna

Parametry techniczne

Głębokość słupów85 – 225 mm
Głębokość rygli69,5 – 189,5 mm
Sztywność słupów (zakres wsp. Ix)81,34 – 1222,14 cm⁴
Sztywność rygli (zakres wsp. Iz) 49,54 – 629,54 cm⁴
Grubość wypełnienia 15 – 52 mm
Szerokość kształtowników widoczna od zewnątrz
Rama drzwi / rama ścianki 50 mm
Skrzydło drzwi / przewiązka ścianki 50 mm
Max wymiary i ciężar konstrukcji 
Max wymiary skrzydła drzwi (L×H) H do 3000 mm / 1200 mm, L do 1500 mm / 1800 mm
Max ciężar skrzydła drzwi / pola ścianki  300 kg
Przepuszczalność powietrza klasa AE 1050 Pa, EN 12152
Wodoszczelność  klasa RE1200, EN 12154
Izolacyjność termiczna Uf od 1,9 W/(m²K)
Odporność ogniowaEI15, EI30, EI45, EI60,
EN-13501-2, dachy przeszklone:
REI30 / RE30, EN 13501-2

Ognioodporność EI15 - EI90

Ściana słupowo-ryglowa przeciwpożarowa MB-SR50N EI

Fasady słupowo-ryglowe MB-SR50N EI oraz MB-SR50N EI EFEKT przeznaczone są do wykonywania lekkich ścian osłonowych przeciwpożarowych, typu zawieszanego lub wypełniającego, o odporności ogniowej w klasach od EI 30 do EI 60. Pozwalają na budowę zarówno ścian płaskich, jak i łamanych o połączeniach pomiędzy modułami do ± 7,5° na stronę oraz budowę fasad odchylonych od pionu o kąt ± 10°. W fasadach tych mogą być stosowane drzwi przeciwpożarowe MB-78EI. System MB-SR50N EI jest także podstawą przeciwpożarowych dachów przeszklonych o kącie pochylenia od 0° do 80° i odporności ogniowej w klasie REI 30 / RE 45.

Funkcjonalność
i estetyka

Dobierz swoją kolorystykę

Pobierz nasz katalog produktów