Karta gwarancyjna

Dziękujemy za zakup okien i drzwi firmy FINKO.

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie sprzętu zgodnie
z jego warunkami techniczno – eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.