Star

System okienno- drzwiowy o podwyższonej izolacyjności termicznej

  • system trójkomorowy
  • współczynnik izolacyjności termicznej: Uf w przedziale od 0,6-1,23 W/m2K.
  • przekładka termiczna o szerokości 45 mm wykonana z innowacyjnych materiałów
  • głębokość konstrukcyjna kształtowników: 90 mm – ościeżnica i 99 mm – skrzydło
  • możliwość okuwania drzwi systemem zawiasów rolkowych o bardzo dużej nośności